"Etyczny pracownik" z wykorzystaniem MOODLE

Kliknij link https://4lomza.pl/index.php?wiad=46985, aby otworzyć zasób.