"Etyczny pracownik" z wykorzystaniem MOODLE

Click https://4lomza.pl/index.php?wiad=46985 link to open resource.