Z wizytą w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Łomży

Kliknij link http://www.4lomza.pl/index.php?wiad=46585, aby otworzyć zasób.