Z wizytą w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Łomży

Click http://www.4lomza.pl/index.php?wiad=46585 link to open resource.