Lekcja z wykorzystaniem Platformy w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży

Kliknij link http://www.4lomza.pl/index.php?wiad=46396, aby otworzyć zasób.