Upowszechnianie rezultatów Projektu w Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji

Kliknij link http://www.4lomza.pl/index.php?wiad=46397, aby otworzyć zasób.