Prezentacja MOODLE na Komisji Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych

Kliknij link http://www.4lomza.pl/index.php?wiad=45970, aby otworzyć zasób.