Lekcja w klasie I TL, Technikum nr 6 w Łomży

Click http://www.4lomza.pl/index.php?wiad=45969 link to open resource.