Project poster in Latvian

Kliknij link http://www.dtskola.lv/UserFiles/file/lapina11.pdf, aby otworzyć zasób.