Informacja o projekcie na stronie www szkoły

Kliknij link http://www.vtvzum.lt/images/Doc/2015/ka2%20pol.pdf, aby otworzyć zasób.