Literatūra

Privalomos literatūros sąrašas 

 1. Bakanauskas, A. ir Liesionis, V. 2009. Elektroninis marketingas. VDU leidykla.
 2. Chaffey, D. 2006. Internet marketing – strategy, implementation and practise. 3rd edition.England: Pearson Education International.
 3. Chaffey, D. 2009. E-business and e-commerce management. Fourth edition. Prentice Hall.
 4. Cruz, D. & Fill, C. 2008. Evaluating viral marketing: Isolating the key criteria. Market Intelligence and Planning.
 5. Etrati, A., Gruska, L., Mansoor, R., Stein, F., Uzelac, D. 2010. Seeding a Viral Marketing Campaign. Final paper for the collaborative innovation networks.
 6. Ginevičius, R.; Paliulis, N.K.; Chlivickas, E.; Merkevičius, J. 2006. XXI amžiaus iššūkiai: organizacijų ir visuomenės pokyčiai. Vilnius: Technika.  
 7. Kiškis, M. 2009. Socialiniai iššūkiai tiesioginei elektroninei rinkodarai. Ekonomika ir vadyba.
 8. Leskovec, J., Adamic, L. A., and Huberman, B. A. 2008. The dynamics of viral marketing. ACM Transactions on the Web.
 9. Paliulis, N.; Pabedinskaitė, A.; Šaulinskas, L. 2007. Elektroninis verslas: raida ir modeliai. Mokomoji knyga. Vilnius: Technika.  
 10. Paliulis, N; Petrauskas, R.; Davidavičienė, V.; Gatautis, R. 2009. Elektroninis verslas. Vilnius: Technika.
 11. Odies C. Ferrel, Michael D. Hartline. 2011.Marketing strategy. Fifth edition. South – Western, Cengage Learning.
 12. Strauss, J.; Ansary, A.E.; Frost, R. 2005. E-marketing. 4th Edition. Prentice Hall.
 13. Urban G.L., Star S. H. 2007. Advanced Marketing Strategy.-Prentice-Hall International Inc.
 14. Winer, R. 2007. Marketing management. New York University. Third Edition. Prentice Hall.
 15. Xavier, L. J. W., Summer, G, Y, S. 2009. Viral Marketing Communication: The Internet Word-ofMouth. Thesis for the Master‟s degree in Business Administration.

Rekomenduojamos literatūros sąrašas. 

 1. Bakanauskas A., Darškuvienė V. 2000. Kainodara: teorija ir praktika. Kaunas:VDU leidykla.
 2. Bumblys, M. 2007a. Neišnaudotos virusinio internetinio marketingo galimybės. Vadovo pasaulis, 4 (126)
 3. Bumblys, M. 2007b. Neišnaudotos virusinio internetinio marketingo galimybės (2 ciklas). Vadovo pasaulis, 7/8 (129)
 4. Fill, Ch. 2009. Marketing Communication.: 5th Edition. Prentice Hall; Pearson Education Limited.
 5. Hooley, G.; Saunders, J.; Piercy, N.F. 2004. Marketing Strategy and Competitive Positioning. Third edition. Prentice Hall.
 6. Juščius, V.; Viskantaitė, I. 2010. Vartotojų elgsenos modelių taikymas internetinėje rinkodaroje
 7. Kirby, J., Mardsen, P. (2005). Connected marketing, the viral, buzz and word of mouth revolution. Butterworth-Heinemann.
 8. Kotler, Ph. 2010. Marketing 3.0: from products to customer to the human spirit. Prentice-Hall International Inc.
 9. Kotler, P.; Keller, K.L. 2006. Marketing management. 12th Editon. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
 10. Levinson, J.C. 2010. Partizaninis marketingas: paprastos ir nebrangios strategijos, kaip mažoms įmonėms uždirbti didelį pelną. Alma Littera.
 11. Melnikas, B. 2008. Modernios ekonomikos kūrimas: nauji iššūkiai ir valstybės politika globalizacijos ir žinių visuomenės kūrimosi sąlygomis. Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 12. Mooradian, T.A. Strategic Marketing. 2011. Prentice-Hall International Inc.
 13. Pranulis, V., Pajuodis, A., Urbonavičius, S., Virvilaitė, R. 2008. Marketingas. Vilnius.Garnelis.
 14. Radzevičiūtė R., Šliburytė L. (2005). Elektroninio marketingo iššūkiai planuojant integruotą marketingo komunikaciją // Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai. Kaunas: VDU. Nr. 34.
 15. Stauble V. R. 2008. Marketing strategy: a global perspective.-Fort worth.
 16. Stauble V. R. 2008. Marketing strategy: a global perspective.-Fort worth.
 17. Vilkas, E. 2007. Lietuvos ekonomika Europoje ir globalioje erdvėje. Žinių ekonomika: teorija ir iššūkiai Lietuvai. Vilnius: Ekonominių tyrimų centras.
 18. Yeshin, T. 2006. Advertising. Cengage Learning Business Press.
 19. Zichermann, G. 2009. Game based marketing: inspire customer loyalty through rewards, challenges and contests. Prentice-Hall International Inc.

Internetinių šaltinių sąrašas: 

 1. Kauno Technologijos universitetas. Prieiga per internetą: http://www.microsys.ktu.lt/Snitka_prezentacijos/PDF/Snitka%20Moksliniu%20tyrimu_technologiju_Inovaciju%20politika_ziniu%20ekonomika%201.pdf
 2. Lietuvos inovacijų centras. Prieiga per internetą: http:/www.lic.lt%2Fget_file.php%3Ffile%3DL3Zhci93d3cvdXNlcnMvbGljLmx0L3d3dy9saWMvbS9tX2ZpbGVzL3dmaWxlcy9maWxlNDUucGRmO1pFRl9yZWcyMDAuLi5pa2kgdmVpa3NtdS5wZGY7Ow%3D%3D&ei=AcHKUe6cLYahtAbzhYC4DQ&usg=AFQjCNHRaIJBneXg_a1LUlBbtohCBgPBYA
 3. Vytauto Didžiojo universitetas. Prieiga per internetą: http://gama.vtu.lt/biblioteka/IT/2_paskaita.htm
 4. Straipsnis. Prieiga per internetą - http://vddb.library.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:J.04~2010~ISSN_1648-9098.N_2_18.PG_53-63/DS.002.0.01.ARTIC
 5. Versli Lietuva portalas. Prieiga per internetą: http://www.verslilietuva.lt/files/files/DOC/1_%20MEDZIAGA%20Marketingo%20sprendimas.doc
 6. UAB „Interneto svetainių dizainas“. Prieiga per internetą: http://www.s-e.lt/index.php?id=356
 7. Cogman, D., Dobbs, R. (2008). Financial crises, past and present. Prieiga per Internetą: http://www.mckinseyquarterly.com/Financial_crises_past_and_present_2272
 8. Principles of eMarketing by Otilia Otlacan. Prieiga per internetą: http://www.slideshare.net/SteveRaybould/e-marketing-mix-1757843
 9. Straipsnių apie rinkodarą portalas. Prieiga per internetą: http://www.seo-marketing.lt/
 10. Informacinis portalas. Prieiga per internetą: http://www.docstoc.com/docs/63997243/Internetinis-marketingas
 11. Chaffey, D. 2010. Internet Marketing Strategy / E-marketing Strategy. UK: England & Wales License. Prieiga per internetą: http://www.davechaffey.com/guides/internet-marketing-strategy-e-marketing-strategy.
 12. Chaffey, D. 2012. SOSTAC ® marketing planning model guide. Prieiga per internetą: http://www.smartinsights.com/digital-marketingstrategy/sostac-model.
 13. Rampur, S. 2011. E-marketing strategy. Prieiga per Internetą: http://www.buzzle.com/articles/e-marketing-strategy.html
 14. Prieiga per internetą: http://noframe.lt/lt/internetiniai_puslapiai-1
 15. Juozas Ruževičius ir Natalija Guseva.Straipsnis „Interneto svetainių kokybės vertinimo ypatumai. Prieiga per internetą: http://www.leidykla.eu/fileadmin/Ekonomika/75/Juozas_Ruzevicius__Natalija_Guseva.pdf
 16. Informacinė svetainė. Prieiga per internetą: http://www.turinio_valdymo_sistema/
 17. Informacinis portalas. Prieiga per internetą: http://www.docstoc.com/docs/63997243/Internetinis-marketingas
 18. Informacinis portalas. Prieiga per internetą: http://www.apiereklama.lt/archyvas/interneto-reklamos-efektyvumas/
 19. Informacinis portalas. Prieiga per internetą: http://www.elektronika.lt/straipsniai/pazintiniai/2285/reklamos-internete-formos-reklaminiai-skydeliai/
 20. Informacinis portalas. Prieiga per internetą: http://www.apiereklama.lt/reklama/kontekstine-reklama/
 21. Watts, D. J., Peretti, J., Frumin, M. 2007. Viral Marketing for the Real World. Iš Harvard business review. Prieiga per internetą http://hbr.org/2007/05/viral-marketing-for-the-real-world/ar/1.
 22. Informacinis portalas. Prieiga per internetą: http://www.webopedia.com
 23. Informacinis portalas. Prieiga per internetą: http://www.searchengineoptimization.lt/
 24. Informacinis portalas. Prieiga per internetą: http://www.estrategija.lt/33Procesai/

 

Last modified: Tuesday, 19 January 2016, 8:30 PM