Spotkanie w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

Na szkoleniu nauczycieli przedmiotów zawodowych „Co nowego w kształceniu zawodowym?” 
w ODN w Łomży – 27 marca 2017 r. przedstawiono m.in. rezultaty projektu Erasmus+ „Międzynarodowe partnerstwo na rzecz poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych” Akcja „Partnerstwa strategiczne”.