Po ukończeniu kursu uczestnik będzie posiadał wiedzę na temat podstawowych zagadnień Komunikacji: zrozumie, że jest częścią społeczeństwa, w jaki sposób może mieć na nie wpływ i jakie są konsekwencje danych zachowań. 

Kurs obejmuje 3 bloki tematyczne.

freskCelem kursu jest zapoznanie uczestników z głównymi zasadami etycznymi obowiązującymi w biznesie i wykształcenie etycznej postawy przyszłych pracowników, menedżerów i pracodawców.

strona głónaCelem ogólnym kursu jest podniesienie kompetencji informatycznych uczestników.

Kurs obejmuje 4 bloki tematyczne: Zasoby i aplikacje „w chmurze”, Tworzenie dokumentów firmowych w edytorze tekstu, Obliczenia i statystyka oraz Narzędzia do prezentacji i promocji zawodowych osiągnięć.