Distance learning module "E-marketing" has been produced in accordance with the programme of vocational education and it is intend for marketing and management learners. The students of other programs who are interested in electronic marketing also can use the course material.

Nuotolinio mokymosi modulis „Elektroninė rinkodara“ parengtas pagal profesinio mokymo programą ir skirtas besimokantiems rinkodarą bei vadybą. Modulio medžiaga gali pasinaudoti ir kitų programų moksleiviai, besidomintys e-rinkodara.

Kurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, które biorą udział w projekcie „Międzynarodowe partnerstwo na rzecz poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych".


Po ukończeniu kursu uczeń będzie posiadał wiedzę na temat podstawowych zagadnień Komunikacji,  zrozumie, że jest częścią społeczeństwa, w jaki sposób może mieć na nie wpływ i jakie są konsekwencje danych zachowań. 


Kurs obejmuje 3 bloki tematyczne.

The course is addressed to students participating in the project 'international Partnership for Improving the Quality of Teaching in Vocational Schools'. 

Its aim is to rise competence of the students with Communication.  

The course includes 3 blocks. 

fresk Kurs adresowany jest do uczniów szkół biorących udział w projekcie „Międzynarodowe partnerstwo na rzecz poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych”.  Jego celem jest zapoznanie uczestników z głównymi zasadami etycznymi obowiązującymi w biznesie i wykształcenie etycznej postawy przyszłych pracowników, menedżerów i pracodawców.

fresk The course is addressed to students participating in the project " International Partnership for Improving the Quality of Teaching in Vocational Schools." Its aim is to familiarize participants with the main ethical principles applicable in business and education ethical attitudes of future employees , managers and employers.

strona głónaKurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z trzech szkół partnerskich, które biorą udział w projekcie „Międzynarodowe partnerstwo na rzecz poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych”.

                    

The course is addressed to students participating in the project "International Partnership for Improving the Quality of Teaching in Vocational Schools”. Its aim is to raise the competences of students.